Hình ảnh

Phòng Dạy học số - Digital Learning Division (DLD):

 

 

 

 

Một số chương trình đã thực hiện tại DLD:

 

 

Ghi hình các video bài giảng

 

 

Livestream cuộc thi "Trí tuệ kinh doanh"

 

Livestream đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên chính quy